OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Imbunatatirea competentelor si cresterea performantelor profesionale pentru 660 persoane avand calitatea de angajati, prin furnizarea unor programe personalizate de formare. 

SCOPUL PROIECTULUI

Vizeaza 3 aspecte principale care conduc la dezvoltarea sustenabila, dinamica si competitiva a angajatilor pe plan regional, respectiv:

  • cresterea gradului de constientizare a 300 de angajatori, privind initiativele eficiente, durabile si sustenabile orientate spre dezvoltarea resurselor umane si a competitivitatii economice, imbunatatirea cunostintelor / competentelor / aptitudinilor;

  • crearea premiselor pentru dobandirea de competente corelate cu necesitatile pietei muncii locale/judetene/regionale prin actiuni de consiliere profesionala pentru grupul tinta vizat, 660 persoane angajate;

  • cresterea gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica economica si mecanismele progresului tehnologic, cresterea numarului de angajati (660 persoane) care beneficiaza de programe de formare profesionala