660 ANGAJAȚI

din regiunile Nord-Est și Sud-Est, în special persoane cu un nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural sau persoane cu vârsta de peste 40 ani.

Criteriile minime de selecție a grupului țintă

  • Să fie angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), cu localizarea întreprinderii într-unul din județele regiunilor Nord-Est și Sud-Est;
  • Să nu fi beneficiat de nicio altă finanțare din fonduri publice naționale/comunitare în calitate de participant la același program pentru care optează;
  • Să fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate în scopul îndeplinirii activităților proiectului;
  • Să aibă disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării.
  • Să aibă minimum 25 ani, maxim 65 ani Să nu se încadreze în categoria NEETS (persoane cu vârsta între 16-24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă);